Aktaş Mahallesi

 

Tarihçe


Mahallenin eski adı 'Çınarlı Çukur' olup mahallenin aşağı taraftaki derede çok sayıda bulunan çınarlardan almıştır. Yeni adı 'Aktaş' ismini ise mahallenin en yukarısında bulunan ve çevre tepelerden yükseklik bakımından 4. sırada bulunan ve çoğunluğu beyaz taşlardan oluşan tepeden almaktadır. Köy çok sayıda mahalleden oluşup bu mahalleler köye çok uzak ve mezra tarzı şeklindedir. asıl köy çukur bir alanda kurulmuş. Evlerinin çoğunluğu eski yapı kerpiç olduğundan 'Koca deprem' diye adlandırılan depremde birçok ev hasar görmüştür. Evi hasar görenler 1987'li yıllarda devlete başvurarak kendilerine yeni birer ev yapmaları konusunda başvuruda bulunmuşlar şu anda Yeni Mahalle adıyla anılan yüksekçe bir tepede evlerini inşa etmişlerdir. Ancak evleri hasar görmeyenler bu mahalleye gelmemiş olsalar da, hem komşu köy Kınık'ın yol güzergahının Yeni Mahalleden geçmesi hem de tarlalarına yakın olması sebebiyle birçok kişi son yıllarda tarlalarına ev yaptırarak Yeni Mahallenin hane sayısını artırmışlardır. Köy halkı çoğunlukta orta yaşın üstündeki insanlardan oluşmakta, gençleri çeşitli sebeplerle şehirlere gitmiştir.

 

Coğrafya


Sındırgı ilçesine 10 km, Balıkesir il merkezine 73 km uzaklıktadır.