Anasayfa  |  Site Haritası
Yükleniyor...
38 Ada İmar Planı Değişikliği

İlçemiz, Tapunun Kurtuluş (Camicedit) mahallesi, 38 ada 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21,
23 nolu parsellere yönelik, Belediye Meclisimizin 06/01/2020 tarih ve 2020/23 nolu kararı
ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebimiz Balıkesir Büyükşehir
Belediye Meclisinin 21/01/2020 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
İlgi yazı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar
Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre askı/ ilan ve dağıtım işlemlerinin
Belediyemizce yapılması ve sonrasında askı/ ilan tutanaklarının onaylı birer örneğinin
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmesi gerektiği bildirilmiş olduğundan;
Yazımız ekinde yer alan belgelerin 1 (Bir) ay süre ile Belediyemizin İnternet sitesinde
yayınlanması ve Belediyemiz ilan panosuna asılarak halkımıza duyrulması ve sonrasında
askı/ilan tutanaklarının birer örneğinin Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;

EK İÇİN TIKLAYINIZ.
Kategorideki Diğer Başlıklar

KURTULUŞ MAHALLESİ 48 ADA 18. MADDE UYGULAMASI
Kentsel Sit Alanı Sınırları
Görevde Yükselme Sınav Sonuç Listesi
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ HAYALLERİNİZİN SONU OLMASIN.
KURTULUŞ MAHALLESİ 28 27 FA- 28 27 FB - 28 27 FC - 28 27 FD PAFTALARI 48 ADA 18. MADDE UYGULAMASI