Anasayfa  |  Site Haritası
Yükleniyor...
KURTULUŞ MAHALLESİ 48 ADA 18. MADDE UYGULAMASI

       

İlçemiz, Tapunun Kurtuluş Mahallesi, 28 27 Fa - 28 27 Fb - 28 27 Fc - 28 27 Fd paftalarında yer alan, 48 ada da bulunan 14, 15, 16, 25, 33,  41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 78, 80, 84, 86 ve 88 nolu parseller, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 2981/ 3290 Sayılı Yasanını Ek. 1 Maddesine göre arsa ve arazi  düzenlemesine girmiş olup,  48 ada, 33, 41, 42  ve 43 nolu parseller ise kısmen Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü' nün 23/02/2018 tarih ve 241 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Kentsel Sit Alanı Sınırları içerisinde yer almaktadır. 
        Belediye Encümenimizin 31/12/2019 tarih ve 2020/2 sayılı kararına istinaden, Söz konusu parselleri içine alacak şekilde, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 2981/ 3290 Sayılı Yasanını Ek.1 Maddesine göre düzenleme çalışması yapılacak olan 21. bölgenin Tahsis ve Dağıtım cetvellerinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine istinaden 1(bir) ay süre ile Elektronik ortamda ve İlan Panosunda Görülecektir

 

Dağıtım Cetvellerini görmek için lütfen TIKLAYIN...


Kategorideki Diğer Başlıklar

38 Ada İmar Planı Değişikliği
Kentsel Sit Alanı Sınırları
Görevde Yükselme Sınav Sonuç Listesi
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ HAYALLERİNİZİN SONU OLMASIN.
KURTULUŞ MAHALLESİ 28 27 FA- 28 27 FB - 28 27 FC - 28 27 FD PAFTALARI 48 ADA 18. MADDE UYGULAMASI